Wykształcenie logicznego myślenia cz. 4

Jak człowiek dorosły, zobaczywszy po pierwszy raz w swym życiu bawołu, zrazu skłonnym jest podciągnąć go pod pojęcie znanego sobie wołu, a dopiero po dokładniejszym przypatrzeniu się i porównaniu z pojęciem wołu, poznaje różnicę między bawołem a wołem i pyta się: „co to jest“, tak dziecko staje w pierwszych latach życia co chwilę przed takimi zagadnieniami. Wytworzenie sobie psychologicznego pojęcia o otaczającym dziecko świecie wymaga bardzo natężonej umysłowej pracy. Jeżeli zważymy, że dziecko rodzi się z umysłem pustym, a po trzech lub czterech latach życia umie niezgorzej orientować się w swym otoczeniu, ileż musiało przemyśleć, porównywać i przeprowadzać aktów doświadczenia. Słusznie powiedział jeden z uczonych (Jean Paul Richter), że dziecko w pierwszych trzech latach swego życia uczy się stosunkowo więcej, niż młodzieniec w przeciągu tego samego czasu w uniwersytecie. Wytwarzanie psychologicznych pojęć, ponieważ jest pozostawione samemu dziecku, nie należy do dydaktyki. Co najwyżej musi nauka jedno i drugie psychologiczne pojęcie, jeżeli się wytworzyło na mocy niekorzystnych warunków fałszywie albo nie dość poprawnie, sprostować. Nauczyciel doświadczony zwykle wie lub domyśla się naprzód, gdzie taka pomoc prostująca jest potrzebna.

 

One Response to “Wykształcenie logicznego myślenia cz. 4”
  1. Reklama says: